รู้จักเรา
 • 30 Oct 2018
 • 1057
 • 0
  บริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิด และการรวมตัวของผู้บริหารผู้มีประสบการณ์การในการทำงาน ก่อส...
อ่านต่อ
สินค้า และบริการ
 • 30 Oct 2018
 • 891
 • 0
  บริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด เป็นผู้นำด้านออกแบบ และบริหารงานโครงการก่อสร้าง รวมถึงงานเดินเค...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด

โรงไฟฟ้าขยะชุมชนแม่กุ
 • 30 Oct 2018
 • 1205
 • 0
โรงไฟฟ้าขยะชุมชนแม่กุ    บริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของปริมาณขยะ ...
อ่านต่อ
ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
 • 30 Oct 2018
 • 886
 • 0
  ประโชน์ของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปโดยสาเหตุที่เกิดจากขยะ...
อ่านต่อ
การจัดการขยะ
 • 30 Oct 2018
 • 800
 • 0
  ปัจจุบันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และการเพิ่มของจำนวนประชากรที่มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะจากการอุปโภคบริโภคเพิ่มส...
อ่านต่อ
จากขยะ..สู่ไฟฟ้า
 • 30 Oct 2018
 • 1395
 • 0
      1.   เชื้อเพลิงขยะ (RDF) เชื้อเพลิงขยะ (RDF) เป็นการปรับปรุงและแปลงสภาพของขยะมูลฝอยให...
อ่านต่อ
จากขยะ สู่ผลิตภัณฑ์
 • 30 Oct 2018
 • 835
 • 0
  ขยะเหลือศูนย์ แนวคิดสำหรับของเสียเหลือศูนย์หรือ Zero waste เป็นปรัชญาที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรใ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
UNECE
 • 27 Nov 2018
 • 429
 • 0
    Waste to Energy   The session was moderated by Xiaoping Chen CEO of Everbright International, w...
อ่านต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
 • 30 Oct 2018
 • 472
 • 0
  บริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินก...
อ่านต่อ
ผู้เยี่ยมชม
 • 30 Oct 2018
 • 839
 • 0
  โรงไฟฟ้าขยะชุมชนแม่กุ ได้เสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้แก่ชุมชนและหน่วยงานราชการทั้งเทศบาล และ อบ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
สถานการณ์ขยะทั่วโลก
 • 12 June 2018
 • 992
 • 0
  ปริมาณขยะทั่วโลก (ล้านตัน / วัน)   ปัญหาขยะนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมท...
อ่านต่อ
สถานการณ์ขยะโลก : UNECE
 • 12 June 2018
 • 817
 • 0
  สถานการณ์ขยะทั่วโลก : UNECE    
อ่านต่อ
พลังงานหมุนเวียน
 • 13 June 2018
 • 905
 • 0
    พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานที่ได้มาจากกระแสพลังงานที่ต่อเนื่องและเกิดซ้ำ ๆ ในสิ่งแวดล้อม แหล่งของพลังงา...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด